NEN 4400-1

Wij zijn NEN 4400 gecertificeerd!

Intens Detachering & Dienstverlening is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) als gecertificeerde onderneming en voldoet hiermee aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1. Halfjaarlijks vindt hierop een externe controle plaats om de kwaliteit te waarborgen en de certificering te kunnen continueren. Wanneer u gebruik maakt van de tijdelijke inzet van interim professionals van Intens Detachering & Dienstverlening, is er geen sprake van inlener- en ketenaansprakelijkheid; als gecertificeerde onderneming maken wij gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst bij het inlenen van ZZP’ers. De Stichting Normering Arbeid houdt bij welke ondernemingen NEN 4400-1 gecertificeerd zijn. (www.normeringarbeid.nl)

 

 

SNA Certificaat: K96068-01 c Intens Detachering Dienstverlening