Vacatures

Titel Maatschappelijk Hulpverlener
Locatie Apeldoorn
Vacature informatie

Maatschappelijk Hulpverlener (M / V) (24-36 uur)

Als maatschappelijk hulpverlener werk je vanuit een instelling of organisatie voor clienten die worden begeleid naar zelfstandig wonen of die al zelfstandig wonen. Je werkt voornamelijk zelfstandig en houdt ruggenspraak met je team. Je begeleidt clienten omtrent hun maatschappelijke doelen.

De maatschappelijk hulpverlener beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de maatschappelijk hulpverlener goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Functie – eisen

Kennis

  • Beschikt over vakkennis en/of ervaring op HBO niveau of mbo-niveau +, met relevante werkervaring
  • Kennis van en inzicht in verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek en gedrag is noodzakelijk.
  • Beschikt over aanvullende kennis en vaardigheden over soa, infectieziekten, EHBO en reanimatietechnieken.
  • Kennis wordt bij bijgehouden door het lezen van vakliteratuur, na- en bijscholingscursussen.
  • Kennis hebben en bekend zijn met LVB problematiek.

Overige functie-eisen

  • Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig in de dagelijkse begeleiding van cliënten en het motiveren van cliënten/patiënten.
  • De functie stelt eisen aan het objectief en integer bejegenen van cliënten/patiënten en het vertrouwelijk omgaan met cliëntengegevens.
  • De functie vereist het observeren van gedrag en het inschatten van de lichaamstaal van cliënten teneinde adequaat te kunnen reageren op afwijkingen.

Sollicitaties met motivatie en CV graag richten aan: info[A]intensdetachering.nl

Soort dienstverband: Bepaalde Tijd

Reageren:

Je kunt tot en met 10 maart 2018 direct online reageren. Wij ontvangen graag je cv en motivatie. Voor meer informatie over de functie kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer: 085 – 130 27 36

Soort dienstverband: Bepaalde Tijd

Solliciteer Nu


Titel Pedagogisch Medewerkers
Locatie Nijmegen e.o.
Vacature informatie

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerkers voor de volgende functies:

Pedagogisch medewerkers A / B (0-36 uur)

Organisatie:

Wij zijn op zoek naar pedagogisch medewerkers / Maatschappelijk hulpverleners voor diverse functies. Uiteenlopend van residentïeel tot ambulant werk. De pedagogisch medewerker beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld een residentiële instelling en de daarbij behorende groepen. In het kader van begeleiding of behandeling is het belangrijk dat de bezetting altijd op orde is. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de pedagogisch medewerker goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze pedagogisch medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Taken:

Als pedagogisch medewerker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijksebegeleiding en ondersteuning en de uitvoer van individuele plannen van respectievelijk jongeren en of ouderen.

Functieomschrijving:

De pedagogisch medewerkers biedt hulp in verschillende leefsituaties aan jongeren en volwassenen.

Voorkomende werkzaamheden:

• Het analyseren van de hulpvraag van de doelgroep (vraag verheldering).
• Opstellen van trajectplannen en het bespreken en evalueren van de plannen met de doelgroep.
• Het begeleiden van de doelgroep, waarbij de interventie is gericht op gedragsverandering enactie in een vooraf bepaalde richting.
• Het begeleiden van de doelgroep, met als doel de zelfstandigheid te bevorderen op alleleefgebieden
• Het onderhouden van contacten met onderwijs/werk, behandelaars en andere instanties diekunnen helpen bij de begeleiding van de doelgroep.
• Opstellen van (tussen) evaluaties en eindverslagen en deze bespreken met gedragskundigen en belanghebbenden
• Bijwonen van methodiek besprekingen, caseloadoverleg en teamvergaderingen
• met bereidheid tot het draaien van onregelmatige diensten (incl. waakdiensten)

Functie-eisen:

• Relevante afgeronde MBO-HBO opleiding (pedagogiek, MWD, SPH, IW)
• Eigen verantwoordelijkheid voor de zorg kunnen dragen; kunnen reflecteren op eigen functioneren, in teamverband kunnen werken, feedback geven en ontvangen, kritisch zijn
• Computervaardigheden (MS Office)

Wij bieden:

• een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is.
• een dynamisch team met een grote betrokkenheid.
• Wij bieden interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Soort dienstverband: Bepaalde Tijd

Solliciteer Nu


Titel Groepswerker(s)
Vacature informatie

Groepswerker (M / V) (24-32 uur)

Organisatie:

Wij zijn op zoek naar groepswerkers. De groepswerker beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld een residentiële instelling en de daarbij behorende groepen. In het kader van begeleiding of behandeling is het belangrijk dat de bezetting altijd op orde is. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de groepswerker goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Taken:

Ziet toe op de naleving van de huisregels en de veiligheidsvoorschriften en ziet toe op de hygiëne van de individuele en gemeenschappelijke ruimten.
Zorgt voor structuur op de groep en bemiddelt bij conflicten. Stelt grenzen bij en confronteert patiënten/cliënten met gedrag/houding, bespreekt de consequenties hiervan en mogelijke alternatieven. Stimuleert en ondersteunt bij ADL- en BUL-handelingen. Begeleidt bij activiteiten zoals gezamenlijk koffie- en theedrinken, maaltijden, verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, ontspanning en recreatie. Begeleidt patiënten/cliënten, indien nodig, bij afspreken buitenshuis. Er kan sprake zijn van het verrichten van eenvoudige verpleegtechnische handelingen (zoals het verzorgen van wonden, aanleggen van verbanden en het prikken van bloedsuiker) en verstrekt voorgeschreven medicatie. Voert het zorgplan/behandelplan en levert input voor het zorgplan/behandelplan aan de zorgplan/behandelplan verantwoordelijke.
Draagt zorg voor de planning en uitvoering van activiteiten met patiënten/cliënten eventueel in overleg met de activiteitenbegeleider. Signaleert bijzonderheden en complexe problemen van cliënten aan zorgplan-/behandelplan verantwoordelijke.

Draagt zorg voor mondelinge en schriftelijke overdracht van informatie aan collega’s en andere disciplines.

Functie – eisen

Kennis:

Beschikt over vakkennis en/of ervaring op mbo-niveau, bijv. richting SPW-4.
Kennis is nodig van groepsdynamische processen en groepsinteractie.
Kennis van en inzicht in verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek en gedrag is noodzakelijk.
Beschikt over aanvullende kennis en vaardigheden over soa, infectieziekten, EHBO en reanimatietechnieken.
Beschikt in voorkomende gevallen over autorisatie voor verpleegtechnische handelingen of een opleiding mbo verzorgende IG.
Kennis wordt bij bijgehouden door het lezen van vakliteratuur, na- en bijscholingscursussen.
Zelfstandigheid

Geeft binnen het kader van individuele zorgplannen/behandelplannen, richtlijnen en procedures uitvoering aan de werkzaamheden. Problemen op de groep en dreigende agressie bij cliënten worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op collega’s en de leidinggevende. Sociale vaardigheden.

Bij de begeleiding van patiënten/cliënten zijn tact, luistervaardigheid en inlevingsvermogen nodig.
Bij het bewaken van het klimaat op de groep zijn stimuleren, motiveren en een corrigerend vermogen nodig.
Verder zijn zaken ais sturing van gedrag, handhaven van normen, corrigeren van gedrag, hanteren van conflicten en agressieregulatie van belang.
Risico’s verantwoordelijkheden en invloed

In de begeleiding van cliënten/patiënten en bij verrichten van verpleegtechnische handelingen en het verstrekken van medicatie kan immateriële schade toegebracht worden aan cliënten/patiënten. Ook kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen bij (dreigende) escalaties,waardoor er risico bestaat op toebrengen van fysiek letsel bij cliënten/patiënten. Uitdrukkingsvaardigheid.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist het begeleiden van cliënten/patiënten en het afstemmen met collega’s.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van rapportages.
Bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, ondersteunen bij ADL en het verrichten van huishoudelijke taken.
Oplettendheid

Oplettendheid is nodig bij het tegelijkertijd toezien op de sfeer in de groep, overtreding van huisregels en signaleren van de gemoedstoestand van cliënten/patiënten.
Het werken in een groep brengt veel verstoringen met zich mee, waarbij tevens het zich voordoen van onverwachte zaken de oplettendheid kan beïnvloeden.
Onvoldoende oplettendheid heeft gevolgen voor het welzijn van cliënten/patiënten.

Overige functie-eisen

Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig in de dagelijkse begeleiding van cliënten en het motiveren van cliënten/patiënten.
Aandacht voor hygiëne is vereist bij het ondersteunen van ADL. en het (ondersteunen bij) verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Tevens is hygiënisch werken vereist bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen.
De functie stelt eisen aan het objectief en integer bejegenen van cliënten/patiënten en het vertrouwelijk omgaan met cliëntengegevens.
De functie vereist het observeren van gedrag en het inschatten van de lichaamstaal van cliënten teneinde adequaat te kunnen reageren op afwijkingen.
Gevoel voor het menselijk lichaam is tevens vereist indien sprake is van het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.
Inconveniënten

Fysieke belasting is aan de orde bij het uitvoeren van huishoudelijke en ADL werkzaamheden.
Psychische belasting kan optreden door confrontatie met leed en lijden en fysieke en verbale agressie.
Er bestaat een kans op persoonlijk letsel door ongecontroleerd gedrag of agressie van cliënten/patiënten.
Er bestaat kans op besmetting indien sprake is van het verrichten van verpleegtechnische handelingen.
Wij bieden:

• een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is.

• een dynamisch team met een grote betrokkenheid.

• Wij bieden interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

 

Solliciteer Nu


Titel Toezichthouder (Pedagogisch)
Locatie Nijmegen
Vacature informatie

Als toezichthouders breng je met je aanwezigheid  de veiligheid, rust, stabiliteit en kwaliteit naar een gewenst niveau. Je bent adequaat opgeleid en beschikt over de juiste kennis, ervaring in de zorg, vereiste diploma’s en BHV certificaat om de gevraagde werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren.

Met jouw aanwezigheid ontstaat er een structuur van duidelijkheid, transparantie en flexibiliteit. Daarnaast worden onze toezichthouders ook ingezet bij detentiecentra en zorginstellingen. We spreken mensen aan, signaleren onregelmatigheden en zorgen met onze aanwezigheid en alertheid voor een prettig en veilig klimaat. Door onze inzet neemt de veiligheid en het veiligheidsgevoel aanzienlijk toe. Door preventief toezicht te houden en eventuele problemen tijdig te signaleren, kunnen we problemen die zich voordoen meteen aanpakken zodat ze niet escaleren.

Als toezichthouder in de zorg heb je als taak de gewenste rust en ondersteuning te bieden in verschillende situaties. Je bent sociaal, communicatief zeer sterk aangelegd en maakt makkelijk contact met mensen op verschillende niveaus. Verder ben je zeer behulpzaam en alert.  Daarnaast kan het zijn dat je adequaat moet optreden omdat er sprake kan zijn van crisis en/of dreiging. Ook hier verwachten wij van je dat je in alle rust de situaties snel kunt inschatten om de juiste acties te ondernemen.

 

Functie eisen:

• In het bezit van een diploma Beveiliger 2 (MBO) of gelijkwaardig.
• In het bezit van een geldig BHV, EHBO, AED certificaat of bereid deze te halen.
• Flexibel inzetbaar.
• Onbesproken gedrag.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Professionele en representatieve uitstraling.
• Goede contactuele eigenschappen.
• In het bezit van het rijbewijs B en eigen vervoer.
• Goed kunnen omgaan met het MS-Office pakket (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
• Woonachtig binnen een straal van 30 km van Nijmegen.

Arbeidsvoorwaarden

Intens Detachering kan jou het volgende bieden:

• Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO WMD / GGZ.
• Intens Detachering investeert in haar medewerkers d.m.v. opleidingen en trainingen.
• Je wordt opgenomen in een hecht team waar wij je ruimte bieden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Opleiding & Training

Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en daarom zijn wij altijd op zoek naar gemotiveerde,  serieuze en betrouwbare medewerkers voor in de zorg. Als Medewerker ben jij het visitekaartje van Intens Detachering en sta je voor veiligheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en een uitstekende Service.

Contactinformatie

Kunt u zich vinden in bovenstaande vacature en bent u geïnteresseerd om te werken binnen ons team, dan kunt u te allen tijde een motivatiebrief, inclusief C.V.  versturen.

Solliciteer Nu


Titel Begeleider (M / V) (Flexibel Inzetbaar)
Start Datum 2018-10-31
Vacature informatie

Wij zijn voortdurend op zoek naar flexibele groepswerkers / Begeleiders voor verschillende instellingen. De groepswerker / begeleider beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld een residentiële instelling en de daarbij behorende groepen. In het kader van begeleiding of behandeling is het belangrijk dat de bezetting altijd op orde is. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de groepswerker goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Taken:

Ziet toe op de naleving van de huisregels en de veiligheidsvoorschriften en ziet toe op de hygiëne van de individuele en gemeenschappelijke ruimten.Zorgt voor structuur op de groep en bemiddelt bij conflicten. Stelt grenzen bij en confronteert patiënten/cliënten met gedrag/houding, bespreekt de consequenties hiervan en mogelijke alternatieven. Stimuleert en ondersteunt bij ADL- en BUL-handelingen. Begeleidt bij activiteiten zoals gezamenlijk koffie- en theedrinken, maaltijden, verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, ontspanning en recreatie. Begeleidt patiënten/cliënten, indien nodig, bij afspreken buitenshuis.

Draagt zorg voor mondelinge en schriftelijke overdracht van informatie aan collega’s en andere disciplines.

Functie – eisen:

Beschikt over vakkennis en/of ervaring op mbo-niveau, bijv. richting SPW-4.Kennis is nodig van groeps-dynamische processen en groepsinteractie.Kennis van en inzicht in verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek en gedrag is noodzakelijk.

Bij de begeleiding van cliënten zijn tact, luistervaardigheid en inlevingsvermogen nodig.Bij het bewaken van het klimaat op de groep zijn stimuleren, motiveren en een corrigerend vermogen nodig.Verder zijn zaken ais sturing van gedrag, handhaven van normen, corrigeren van gedrag, hanteren van conflicten en agressieregulatie van belang.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist het begeleiden van cliënten/patiënten en het afstemmen met collega’s.Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van rapportages.

Overige functie-eisen:

Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig in de dagelijkse begeleiding van cliënten en het motiveren van cliënten. Aandacht voor hygiëne is vereist bij het ondersteunen van ADL en het (ondersteunen bij) verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. De functie stelt eisen aan het objectief en integer bejegenen van cliënten/patiënten en het vertrouwelijk omgaan met cliëntengegevens.De functie vereist het observeren van gedrag en het inschatten van de lichaamstaal van cliënten teneinde adequaat te kunnen reageren op afwijkingen.

Wij bieden:

Een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is

Een dynamisch team met een grote betrokkenheid

Wij bieden interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden

Zowel tijdelijke- als langdurige opdrachten

Bij Intens krijg je een mooie kans om ervaring op te doen. Je werkt met verschillende collega’s en diverse locaties en doelgroepen, waarbij je in overleg je eigen werktijden flexibel kunt plannen.

Heb jij al een baan en wil je graag extra werken of ingezet worden in de zorg, kennis maken met een andere doelgroep en eventueel een switch maken, dan ben je bij ons van harte welkom! Je kunt je direct inschrijven bij ons en dan gaan we samen kijken naar de mogelijkheden!

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op! Bel of app naar 06-19942626. Je mag ook een mail sturen naar sollicitatie[AT]intensdetachering.nl

Solliciteer Nu


Titel Verzorgende IG
Locatie Nijmegen
Vacature informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de volgende functies:

Verpleegkundigen / Verzorgende IG (0-36 uur)

Organisatie:

Wij zijn op zoek naar VIG’ers / Verpleegkundigen. Uiteenlopend van residentieel tot ambulant werk. De VIG’er/ Verpleegkundige medewerker beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld een residentiële instelling en de daarbij behorende groepen. In het kader van begeleiding of behandeling is het belangrijk dat de bezetting altijd op orde is. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de medewerker goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze  medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

 

Functieomschrijving:

Je verleent op methodische wijze verpleegkundige zorg aan de patiënten.Er is ruimte voor veel eigen inbreng en er wordt van je gevraagd zelfstandig te kunnen werken.

Voorkomende werkzaamheden:

Persoonsgerichte, lichamelijke (zieken)verzorging en verpleging van de cliënten in de zorginstelling wordt jouw hoofdtaak.
Je bent de deskundige en de vertegenwoordiger van de organisatie. Je draagt zorg voor de prioriteitstelling van de uit te voeren werkzaamheden bij de cliënt.
Het betreft een boeiende en afwisselende baan waarin elke cliënt en dag weer anders is.
Je geeft gezondheidsvoorlichting, verricht preventieve verpleegkundige werkzaamheden en coördineert de verpleegkundige zorg rondom de cliënt.
Het leveren van maatwerk door in te spelen op de behoeften van de bewoner maar daarnaast ook stimuleren van zelfredzaamheid.
Activiteiten gericht op het welzijnsaspect. Contactpersoon voor familie, vrienden en overige hulpverleners.
Je werkt nauw samen met het vaste team verpleegkundigen en de kwaliteitsmedewerkers.
Je werkt aan de hand van het individuele zorgplan dat voor iedere cliënt is opgesteld.
Je bent op zoek naar een afwisselende baan die een beroep doet op je flexibiliteit, je creativiteit en je vermogen om snel prioriteiten te kunnen stellen.

Functie-eisen:

Je bent minimaal in het bezit van een MBO diploma Verpleegkundige niveau 4 .
Je hebt ervaring in de intramurale en of extramurale zorg.
Je hebt minimaal 6 maanden ervaring in het verzorgen en begeleiden van ouderen.
Je bent beschikbaar voor diensten overdag, in de avond, nacht en in de weekenden.
Je hebt inlevingsvermogen en je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van ouderen.
Je bent communicatief sterk en werkt graag in een hecht team.
Je bent flexibel ingesteld.
Je stelt de bewoner centraal in je werk.
Je bent in bezit van rijbewijs B en auto en bereid om in het hele werkgebied ingezet te worden.
Afwisseling in je werk is waar je naar opzoek bent en ben opzoek naar uitdaging.
Je kunt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen voordat de arbeidsovereenkomst afgesloten wordt.

• Minimaal MBO diploma Verzorgende IG
• Eigen verantwoordelijkheid voor de zorg kunnen dragen; kunnen reflecteren op eigen functioneren, in teamverband kunnen werken, feedback geven en ontvangen, kritisch zijn
• Computervaardigheden (MS Office)

Wij bieden:

• een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is.
• een dynamisch team met een grote betrokkenheid.
• Wij bieden interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.
.
Sollicitaties met motivatie en CV graag richten aan: info[A]intensdetachering.nl

Solliciteer Nu


Titel Groepswerker
Start Datum 2019-09-08
Locatie Nijmegen
Vacature informatie

Groepswerker (M / V) (24-32 uur)

Organisatie:

Wij zijn op zoek naar groepswerkers. De groepswerker beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld een residentiële instelling en de daarbij behorende groepen. In het kader van begeleiding of behandeling is het belangrijk dat de bezetting altijd op orde is. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de groepswerker goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Taken:

Ziet toe op de naleving van de huisregels en de veiligheidsvoorschriften en ziet toe op de hygiëne van de individuele en gemeenschappelijke ruimten.
Zorgt voor structuur op de groep en bemiddelt bij conflicten. Stelt grenzen bij en confronteert patiënten/cliënten met gedrag/houding, bespreekt de consequenties hiervan en mogelijke alternatieven. Stimuleert en ondersteunt bij ADL- en BUL-handelingen. Begeleidt bij activiteiten zoals gezamenlijk koffie- en theedrinken, maaltijden, verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, ontspanning en recreatie. Begeleidt patiënten/cliënten, indien nodig, bij afspreken buitenshuis. Er kan sprake zijn van het verrichten van eenvoudige verpleegtechnische handelingen (zoals het verzorgen van wonden, aanleggen van verbanden en het prikken van bloedsuiker) en verstrekt voorgeschreven medicatie. Voert het zorgplan/behandelplan en levert input voor het zorgplan/behandelplan aan de zorgplan/behandelplan verantwoordelijke.
Draagt zorg voor de planning en uitvoering van activiteiten met patiënten/cliënten eventueel in overleg met de activiteitenbegeleider. Signaleert bijzonderheden en complexe problemen van cliënten aan zorgplan-/behandelplan verantwoordelijke.

Draagt zorg voor mondelinge en schriftelijke overdracht van informatie aan collega’s en andere disciplines.

Functie – eisen

Kennis:

Beschikt over vakkennis en/of ervaring op mbo-niveau, bijv. richting SPW-4.
Kennis is nodig van groepsdynamische processen en groepsinteractie.
Kennis van en inzicht in verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek en gedrag is noodzakelijk.
Beschikt over aanvullende kennis en vaardigheden over soa, infectieziekten, EHBO en reanimatietechnieken.
Beschikt in voorkomende gevallen over autorisatie voor verpleegtechnische handelingen of een opleiding mbo verzorgende IG.
Kennis wordt bij bijgehouden door het lezen van vakliteratuur, na- en bijscholingscursussen.
Zelfstandigheid

Geeft binnen het kader van individuele zorgplannen/behandelplannen, richtlijnen en procedures uitvoering aan de werkzaamheden. Problemen op de groep en dreigende agressie bij cliënten worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op collega’s en de leidinggevende. Sociale vaardigheden.

Bij de begeleiding van patiënten/cliënten zijn tact, luistervaardigheid en inlevingsvermogen nodig.
Bij het bewaken van het klimaat op de groep zijn stimuleren, motiveren en een corrigerend vermogen nodig.
Verder zijn zaken ais sturing van gedrag, handhaven van normen, corrigeren van gedrag, hanteren van conflicten en agressieregulatie van belang.
Risico’s verantwoordelijkheden en invloed

In de begeleiding van cliënten/patiënten en bij verrichten van verpleegtechnische handelingen en het verstrekken van medicatie kan immateriële schade toegebracht worden aan cliënten/patiënten. Ook kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen bij (dreigende) escalaties,waardoor er risico bestaat op toebrengen van fysiek letsel bij cliënten/patiënten. Uitdrukkingsvaardigheid.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist het begeleiden van cliënten/patiënten en het afstemmen met collega’s.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van rapportages.
Bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, ondersteunen bij ADL en het verrichten van huishoudelijke taken.
Oplettendheid

Oplettendheid is nodig bij het tegelijkertijd toezien op de sfeer in de groep, overtreding van huisregels en signaleren van de gemoedstoestand van cliënten/patiënten.
Het werken in een groep brengt veel verstoringen met zich mee, waarbij tevens het zich voordoen van onverwachte zaken de oplettendheid kan beïnvloeden.
Onvoldoende oplettendheid heeft gevolgen voor het welzijn van cliënten/patiënten.

Overige functie-eisen

Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig in de dagelijkse begeleiding van cliënten en het motiveren van cliënten/patiënten.
Aandacht voor hygiëne is vereist bij het ondersteunen van ADL. en het (ondersteunen bij) verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Tevens is hygiënisch werken vereist bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen.
De functie stelt eisen aan het objectief en integer bejegenen van cliënten/patiënten en het vertrouwelijk omgaan met cliëntengegevens.
De functie vereist het observeren van gedrag en het inschatten van de lichaamstaal van cliënten teneinde adequaat te kunnen reageren op afwijkingen.
Gevoel voor het menselijk lichaam is tevens vereist indien sprake is van het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.
Inconveniënten

Fysieke belasting is aan de orde bij het uitvoeren van huishoudelijke en ADL werkzaamheden.
Psychische belasting kan optreden door confrontatie met leed en lijden en fysieke en verbale agressie.
Er bestaat een kans op persoonlijk letsel door ongecontroleerd gedrag of agressie van cliënten/patiënten.
Er bestaat kans op besmetting indien sprake is van het verrichten van verpleegtechnische handelingen.
Wij bieden:

• een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is.

• een dynamisch team met een grote betrokkenheid.

• Wij bieden interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Solliciteer Nu


Titel Helpende Niveau 2+ m/v
Locatie Nijmegen
Vacature informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de volgende functies:

Helpende Niveau 2+ m/v

Organisatie:

Wij zijn op zoek naar Helpende Niveau 2+. Uiteenlopend van residentieel tot ambulant werk. De Helpende medewerker beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld een residentiële instelling en de daarbij behorende groepen. In het kader van begeleiding of behandeling is het belangrijk dat de bezetting altijd op orde is. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de medewerker goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze  medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Functieomschrijving:

Je verleent hulp aan de en ondersteunt bij verpleegkundige zorg aan de patiënten. Er is ruimte voor veel eigen inbreng en er wordt van je gevraagd zelfstandig te kunnen werken.

Voorkomende werkzaamheden:

Als helpende verleen je basiszorg en geef je aanvullende medicatie.
Het betreft een boeiende en afwisselende baan waarin elke cliënt en dag weer anders is.
Het leveren van maatwerk door in te spelen op de behoeften van de bewoner maar daarnaast ook stimuleren van zelfredzaamheid.
Activiteiten gericht op het welzijnsaspect. Contactpersoon voor familie, vrienden en overige hulpverleners.
Je werkt nauw samen met het vaste team verpleegkundigen en de kwaliteitsmedewerkers.
Je werkt aan de hand van het individuele zorgplan dat voor iedere cliënt is opgesteld.
Je bent op zoek naar een afwisselende baan die een beroep doet op je flexibiliteit, je creativiteit en je vermogen om snel prioriteiten te kunnen stellen.

Functie-eisen:

Je bent minimaal in het bezit van een MBO diploma Helpende Niveau 2 .
Je hebt ervaring in de intramurale en of extramurale zorg.
Je hebt minimaal 6 maanden ervaring in het verzorgen en begeleiden van cliënten.
Je bent beschikbaar voor diensten overdag, in de avond, nacht en in de weekenden.
Je hebt inlevingsvermogen en je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van cliënten.
Je bent communicatief sterk en werkt graag in een hecht team.
Je bent flexibel ingesteld.
Je stelt de bewoner centraal in je werk.
Je bent in bezit van rijbewijs B en auto en bereid om in het hele werkgebied ingezet te worden.
Afwisseling in je werk is waar je naar opzoek bent en ben opzoek naar uitdaging.
Je kunt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen voordat de arbeidsovereenkomst afgesloten wordt.

• Minimaal MBO diploma Helpende niveau 2
• Eigen verantwoordelijkheid voor de zorg kunnen dragen; kunnen reflecteren op eigen functioneren, in teamverband kunnen werken, feedback geven en ontvangen, kritisch zijn
• Computervaardigheden (MS Office)

Wij bieden:

• een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is.
• een dynamisch team met een grote betrokkenheid.
• Wij bieden interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.
.
Sollicitaties met motivatie en CV graag richten aan: info[A]intensdetachering.nl

Solliciteer Nu