vacature: Begeleider (M / V) (Flexibel Inzetbaar)

Titel Begeleider (M / V) (Flexibel Inzetbaar)
Start Datum 2018-10-31
Vacature informatie

Wij zijn voortdurend op zoek naar flexibele groepswerkers / Begeleiders voor verschillende instellingen. De groepswerker / begeleider beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld een residentiële instelling en de daarbij behorende groepen. In het kader van begeleiding of behandeling is het belangrijk dat de bezetting altijd op orde is. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de groepswerker goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Taken:

Ziet toe op de naleving van de huisregels en de veiligheidsvoorschriften en ziet toe op de hygiëne van de individuele en gemeenschappelijke ruimten.Zorgt voor structuur op de groep en bemiddelt bij conflicten. Stelt grenzen bij en confronteert patiënten/cliënten met gedrag/houding, bespreekt de consequenties hiervan en mogelijke alternatieven. Stimuleert en ondersteunt bij ADL- en BUL-handelingen. Begeleidt bij activiteiten zoals gezamenlijk koffie- en theedrinken, maaltijden, verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, ontspanning en recreatie. Begeleidt patiënten/cliënten, indien nodig, bij afspreken buitenshuis.

Draagt zorg voor mondelinge en schriftelijke overdracht van informatie aan collega’s en andere disciplines.

Functie – eisen:

Beschikt over vakkennis en/of ervaring op mbo-niveau, bijv. richting SPW-4.Kennis is nodig van groeps-dynamische processen en groepsinteractie.Kennis van en inzicht in verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek en gedrag is noodzakelijk.

Bij de begeleiding van cliënten zijn tact, luistervaardigheid en inlevingsvermogen nodig.Bij het bewaken van het klimaat op de groep zijn stimuleren, motiveren en een corrigerend vermogen nodig.Verder zijn zaken ais sturing van gedrag, handhaven van normen, corrigeren van gedrag, hanteren van conflicten en agressieregulatie van belang.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist het begeleiden van cliënten/patiënten en het afstemmen met collega’s.Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van rapportages.

Overige functie-eisen:

Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig in de dagelijkse begeleiding van cliënten en het motiveren van cliënten. Aandacht voor hygiëne is vereist bij het ondersteunen van ADL en het (ondersteunen bij) verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. De functie stelt eisen aan het objectief en integer bejegenen van cliënten/patiënten en het vertrouwelijk omgaan met cliëntengegevens.De functie vereist het observeren van gedrag en het inschatten van de lichaamstaal van cliënten teneinde adequaat te kunnen reageren op afwijkingen.

Wij bieden:

Een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is

Een dynamisch team met een grote betrokkenheid

Wij bieden interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden

Zowel tijdelijke- als langdurige opdrachten

Bij Intens krijg je een mooie kans om ervaring op te doen. Je werkt met verschillende collega’s en diverse locaties en doelgroepen, waarbij je in overleg je eigen werktijden flexibel kunt plannen.

Heb jij al een baan en wil je graag extra werken of ingezet worden in de zorg, kennis maken met een andere doelgroep en eventueel een switch maken, dan ben je bij ons van harte welkom! Je kunt je direct inschrijven bij ons en dan gaan we samen kijken naar de mogelijkheden!

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Contract voor 6 maanden
  • 8-32 uur
  • Vakantiegeld
  • Vakantiedagen
  • Pensioen

Soort dienstverband: Tijdelijk, Bepaalde tijd

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op! Bel of app naar 06-19942626. Je mag ook een mail sturen naar sollicitatie[AT]intensdetachering.nl

Solliciteer Nu